28-а Міжнародна медична виставка PUBLIC HEALTH 2019
1-3 жовтня 2019 • Україна, Київ, МВЦ, Броварський пр-т, 15

Школа реабілітації - 2018

«Українська академія реабілітації та здоров'я людини»
«Український науково-практичний медичний центр неврології і реабілітації МОЗ України»
«ШКОЛА РЕАБІЛІТАЦІЇ»
Програма
1.«Всеукраїнське об'єднання фізичних терапевтів: сучасний погляд на розвиток професії в Україні» 
Магась Володимир  Олегович − фізичний терапевт, викладач кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання і спорту України
член правління «Всеукраїнського об'єднання фізичних терапевтів».
2.«Методи апаратної фізіотерапії при лікуванні больових синдромів у постінсультних хворих з позицій доказової медицини»
 Гоженко Олена Анатоліївна −  д. мед. н., провідний науковий співробітник,  Волянська Вероніка Сергіївна  − к. мед. н.  відділ клінічної та експериментальної патології Укр НДІ «Медицини транспорту МОЗ України».
3. «Реабілітація в ортопедії та травматології в Ізраїлі»
Юлій Трегер MD, PhD, голова Ізраїльської асоціації реабілітологів, завідуючий реабілітаційним відділенням лікарні «Сорока» (Ізраїль).
4. «Фундаментальні фізіотерапевтичні концепції в реабілітації»
Зубець Олександр Павлович − ортопед-травматолог , Медичний центр «Євролаб».
5. «Біопсихосоціальна модель болю в основі терапії неспецифічного болю у попереку» 
Артем Згурський  - фізичний терапевт, викладач, аспірант кафедри фізичної терапії та ерготерапії Національного університету фізичного виховання та спорту України.
6. «Алгоритм реабілітації хворих з адгезивним капсулітом плечового суглоба»
Заморський Тарас Володимирович – к. н. з фізичного виховання та спорту Головний реабілітолог центру ортопедичної реабілітації "Майстерня руху".
7. «Практичні аспекти в реабілітації м'язоскелетної патології»
Коваленко Є. М  − невролог, головний лікар "Медичного центру лікування захворювань хребта".
8. «Введення в NMS концепт (NeuroMuskuloSkeletal Concept of Diagnosis and Therapy)»
Marian Jendrichovsky − рhysiotherapist, PhD Rehabilitation centre UPJS University (Slovakia)
Зінов'єва Катерина − лікар ЛФК і спортивної медицини, лікар психіатр, фізичний терапевт.
9. «Міофасціальні техніки корекції біомеханічної функції стопи»
Яценко Світлана − спеціаліст з фізичної реабілітації.
10. «Міофасціальний реліз – як комплексна техніка підготовки до фізичним навантаженням та реабілітації» 
Олександр − спеціаліст з фізичної реабілітації. Аспірант кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання та спорту України.    
11. «Реабілітація ускладнень при комбінованому лікуванні раку молочної залози»
Бєлова Олена − фахівець з фізичної реабілітації, Медичний центр "Добробут" 
12. «Актуальні питання застосування фізичної медицини у лікувальній та реабілітаційній практиці»      
Бучинський Сергій Никодимович  − Завідуючий відділенням фізіотерапії КНП КДЦ Шевченківського району м. Києва, Віце-президент «Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів».